Místo konání MDC na adrese "MEZI SKLADY 107/3, PRAHA 4 KRČ"

 

1. Turnus 31.7. – 4.8. 2023

2. Turnus 7.8. – 11.8. 2023

 

 

Děti nám můžete předat v 8:30 hodin ráno, v 9:00 hodin ráno začíná program.

 

V 16:30 končí program, do 17:00 je třeba si děti vyzvednout. 

Předávání dětí lze individuálně přizpůsobit.

Celodenní strava zajištěna. Děti dostanou oběd, dvakrát svačinu a pití.

O tom, kolik času budeme věnovat tanci, herectví, fotbalu, výtvarné dílně, bojovím sportům, bojovkám a podobně, rozhodne touha a skladba dětí :-)

Účastníky první den rozdělíme podle věku a zájmů a s každou skupinou tvoříme individualně.