Přihlašovací podmínky

Podmínkou účasti na MDC je vyplnění a odeslání přihlášky Vaší nebo Vašeho syna či dcery od 5 do 20 let věku, zaplacení účastnického poplatku a podepsání kompletního listu účastníka, jehož součástí je také průkaz zdravotního pojištění (popř.kopie) který si převezmeme při předání Vašeho dítěte. 

 

Pro uskutečnění MDC je nutný minimální počet účastníků jednoho turnusu. Z kapacitních důvodů existuje také maximální počet účastníků jednoho turnusu. V případě, že bude turnus naplněn, budou mít v účasti přednost ti, kdo splní dříve podmínky, nerozhoduje termín přihlášení na MDC ale termín zaplacení. Ti, kdo se dostanou za maximální kvótu, budou zařazeni na listinu náhradníků.

 

Rodič vyplněním přihlášky souhlasí s archivací a použitím osobních údajů dítěte uvedených v závazné přihlášce pro potřeby pořadatele MDC a to pro potřeby uskutečnění a propagace MDC. Zároveň dává souhlas k archivaci použití fotografií a videí pořízených v rámci MDC pro jeho prezentaci a propagaci.

 

Přihlášením dítěte na Multidancecamp bere přihlašovatel na vědomí, že pořadatel nezodpovídá za věci účastníků MDC.
Děkujeme za pochopení MDC Team.