Cena

Úhrada za účastnický poplatek

1. účastník vyplní elektronickou přihlášku a zašle ji v termínu prostřednictvím webu pořadateli

2. podmínkou pro zařazení mezi účastníky je také zaplacení účastnického poplatku na účet pořadatele: 2900403859 / 2010

Pro platbu uveďte: variabilní symbol = rodné číslo účastníka, specifický symbol = číslo turnusu (1. Turnus, nebo  2. Turnus), do poznámek uveďte jméno a příjmení dítěte. Informace o stavu Vaší přihlášky a o zaplacení kempu obdržíte emailem.

 

(Nejedná se o automatickou odpověď, proto prosíme o trpělivost. Odpověd příjde do 14 dnů.)

 

Cena za účastnický poplatek

Sleva 500 Kč při zakoupení do 31.5.2023

Cena při úhradě do 31.5.2023 - 4400,-Kč (sleva 500,-Kč zůstává, za stejných podmínek)

Cena při úhradě po 31.5.2023 - 4900,-Kč (sourozenecká sleva 500,-Kč zůstává, za stejných podmínek)

POZOR! – v případě, že nezaplatíte účastnický poplatek společně se zasláním přihlášky, zařadí Vás pořadatel na takzvanou „čekací listinu“, odkud budete zařazeni mezi přihlášené účastníky MDC ihned po připsání účastnického poplatku na účet pořadatele.

Sourozenecká sleva činí 500,- Kč na jedno z dětí. 

Příspěvek na dotaci od zaměstnavatele

V případě, že budete žádat od svého zaměstnavatele příspěvek – dotaci na účastnický poplatek a je nutné mít vystaven doklad, vystavíme přispěvateli  daňový doklad. V souvislosti s daňovým dokladem vás žádáme, abyste zaslali pokud možno co nejpřesnější informace pro vystavení dokladu, aby nedocházelo ke zbytečnému  předělávání dokladů.

Stornopoplatky – zrušení účasti

A. Ze strany rodiče:
Pro účastníka, který z jakéhokoliv důvodu nebude moci přijet na MDC, platí následující storno poplatky:
_ od 3 měsíců do 14 dnů před nástupem 1500,- Kč
_ od 14 dnů do 7 dnů před nástupem 2500,- Kč
_ od 7 dnů před nástupem do dne nástupu 3500,- Kč
Storno poplatky jsou z důvodu omezené kapacity MDC.

B. Ze strany pořadatele:
V případě, že je kapacita turnusu-ů MDC již naplněna. 
Poruší-li na kempu dítě vážným způsobem zásady slušného chování a jednání, nebude-li se řídit Řádem MDC, neposlechne-li ani opakovaně pokyny lektorů, dozoru, oznámíme rodiči tuto skutečnost a vyhrazujeme si právo zrušit jeho účast na kempu bez nároku na vrácení peněz.
Jestliže účastník odstoupí v průběhu kempu, nemá právo na vrácení účastnického poplatku.